เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กำเบ้อต้น

Schizomussaenda dehiscens Craib
กะบอ บ่วงม้ามืด
RUBIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 3-8 ม. กิ่งอ่อนมีขนสีเทา ใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 3-6 ซม. ยาว 10-18 ซม. โคนสอบหรือมน ปลายใบเรียวแหลม ก้านใบยาว 0.8-1.5 ซม. มีหูใบรูปหอก ดอกสีเหลืองอ่อนแกมสีส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายยอด กลีบรองดอก 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน กลีบหนึ่งสีขาวนวล ขยายใหญ่คล้ายใบ กว้าง 3-6.5 ซม. ยาว 8-15 ซม. กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก มนถึงเว้า เกสรผู้ 5 อัน อยู่ภายในหลอดดอก เกสรเมียปลายแยกเป็น 2 แฉก ผลรูปไข่กลับหรือรูปรี กว้าง 4-5 มม. ยาว 6-8 มม. เมื่อแก่แล้วแตก
พบกระจายในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามป่าดิบชื้นที่ระดับความสูง 400-800 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
ให้ดอกสวยงามคงทน ในอนาคตสามารถปรับปรุงพันธุ์เป็นไม้ประดับได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2173 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: