เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ผักเผ็ด

Spilanthes paniculata Wall.ex DC.
ผักคราดหัวแหวน ผักคราด ผักตุ้มหู
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
พืชล้มลุก มีอายุปีเดียว ลำต้นตั้งตรงหรือส่วนโคนเอนนอน สูงถึง 60 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่ กว้าง 1-4 ซม. ยาว 2-7 ซม. โคนใบโค้งมนถึงเว้า ปลายแหลม ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ดอกสีเหลืองอ่อนออกเป็นช่อที่ซอกใบ ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 8 ซม. กลุ่มดอกลักษณะทรงกลม มีใบประดับรองรับ 2-3 ชั้น ดอกรอบนอกเพศเมีย ดอกด้านในสมบูรณ์เพศ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 2 มม. ตอนปลายแยกเป็น 4 แฉก เกสรตัวผู้ 5 อัน ผลขนาดเล็ก รูปไข่กลับ ขนาด 1-3 มม. มีเปลือกเหนียว แก่ไม่แตก ภายในมี 1 เมล็ด
พบตั้งแต่อินเดียจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นในที่เปิดหรือชื้น ตามชายป่าและทุ่งนา ตั้งแต่ระดับความสูง 300-1,300 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
รับประทานเป็นผักจิ้ม และใช้เป็นยาขับปัสสาวะ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

3383 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: