เผยแพร่เมื่อ/created date: -

บุกฤาษี

Tacca palmata Bl.
คดดิน
TACCACEAE
ไม้ล้มลุกมีลำต้นใต้ดิน สูง 60-80 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยวรูปร่างคล้ายฝ่ามือ มี 5-7 แฉก แต่ละแฉกรูปไข่กลับ หรือขอบขนาน ยาว 10-20 ซม. กว้าง 2.5-5 ซม. ฐานใบสอบเรียวไปจนถึงก้านใบ ปลายใบเรียวแหลม ก้านใบยาว 50-60 ซม. มักมีเพียง 1-3 ใบ ดอกสีเขียวจนถึงม่วงเข้ม ออกเป็นช่อ ยาว 50-60 ซม. มี 1-3 ช่อ แต่ละช่อมีดอกมากกว่า 30 ดอก และมีใบประดับรองรับ 4 ใบ ดอกบานกว้าง 5-10 มม. กลีบรองดอกและกลีบดอก มีลักษณะคล้ายกัน จำนวน 6 กลีบ ด้านนอกมี 3 กลีบรูปไข่ ขนาดยาว 3-6 มม. กลีบด้านในมี 3 กลีบ ยาว 3-5 มม. ก้านดอกยาว 1-2 ซม. เกสรผู้สีเขียวอ่อน ผลกลมขนาด 1-1.5 ซม. เมล็ดรูปสามเหลี่ยม ขนาด 2-5 มม.
พบขึ้นในป่าทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 50-300 ม. ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
ลำต้นส่วนใต้ดินเป็นสมุนไพร ใช้พอกแผลสด ส่วนเหนือดินใช้ต้มดื่มแก้ปวดท้อง

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

3662 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: