เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

ไก๋แดง

Ternstroemia gymnanthera (W. & A.) Bedd.
ไก๋นก ไก๋หัด ปืนนกไส้ ช้างน้อย เมือก โมงน้อย สารภีดง หว้าขี้นก
THEACEAE
ไม้ต้น สูง 10-15 ม. ใบเป็นเดี่ยวเรียงเวียนรอบกิ่งแผ่นใบเหนียว หนา รูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 5-8 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ก้านใบยาว 0.8-1.2 ซม. ดอกสีเหลืองถึงเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อสั้นๆ กลีบดอกเกือบกลม ขนาดยาว 0.7-1 ซม. เกสรผู้มีจำนวนมากในดอกเพศผู้ หรือมีเพียงอันเดียวในดอกสมบูรณ์เพศ ผลสีน้ำตาลแดงรูปไข่หรือเกือบทรงกลม ขนาดกว้าง 1.2 ซม. ยาว 1.5 ซม.
มีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน ประเทศไทยพบตามป่าดิบหรือป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูง 300-1,700 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
เปลือกและเนื้อไม้มีกลิ่นหอมและมีเสี้ยนละเอียด สามารถนำมาทำส่วนผสมของธูปได้
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1890 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: