เผยแพร่เมื่อ/created date: -

คล้าน้ำ

Thalia dealbata J.fraser.
พุทธรักษาน้ำ สังฆรักษา
MARANTACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-3 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่แกมรี กว้าง 12-18 ซม. ยาว 18-25 ซม. โคนใบป้าน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ หลังใบมีสีขาวนวล ก้านใบกลม ยาว 60-150 ซม. กาบใบแผ่หุ้มลำต้น ดอกสีม่วงเข้ม ออกเป็นช่อยาว 15-30 ซม. ก้านช่อดอกกลมยาว กาบรองช่อดอกลักษณะเรียวเป็นแผ่นยาว 12-15 ซม. ดอกบานเต็มที่ กว้าง 1-2 ซม. มีกาบรองดอกค่อนข้างแข็ง โค้ง งุ้มและมีนวลขาวปกคลุม กลีบดอกมี 3 กลีบ โดยมี 1 กลีบยื่นแผ่ออกมาเป็นปากล่าง ขนาดประมาณ 2 ซม. อีก 2 กลีบมีขนาดเล็ก ผลรูปกลมรี สีน้ำตาล ขนาด 0.6-1 ซม.
มีถิ่นกำเนิดทีป่ระเทศเม็กซิโกและอเมริกาใต้ มักขึ้นเป็นกออยู่ริมน้ำ ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามริมน้ำทั่วไป

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

267300 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: