เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

ค้อเชียงดาว

Trachycarpus oreophilus Gibbons & Spanner
ค้อดอย ปาล์มรักเมฆ
ARECACEAE (PALMAE)
พืชจำพวกปาล์ม ขึ้นเป็นต้นเดี่ยว สูง 8-10 เมตร ลำต้นนูนเป็นคลื่นวงข้อ มีเยื่อหุ้มพันรอบคอต้นคล้ายร่างแห สีน้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยวมี 10-20 ใบ ตั้งแผ่รูปมนกลมคล้ายพัด กว้าง 100 ซม. ยาว 70 ซม. ด้านล่างมีนวลขาว แผ่นใบมีจีบประมาณ 60 พับ ดอกสีครีมแกมเขียว ออกเป็นช่อจากซอกใบ แกนโค้งห้อยลง มีประมาณ 3-5 ช่อ แยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ขนาดยาวเต็มที่ 90-100 ซม. ช่อตัวผู้มีลักษณะสั้น ตั้งขึ้น มีกาบห่อแผ่กว้าง ปลายแหลม ยาว 20-25 ซม. ช่อตัวเมียดอกอัดกันแน่น ก้านยาว 40-60 ซม. มีแขนงย่อย กาบหุ้มยาว 30-40 ซม. ดอกลักษณะกลม เล็กมาก กลีบดอกรูปมนกลม เกสรผู้ 6 อัน ผลอยู่เป็นกลุ่มจำนวนมาก รูปกลมรี ด้านกว้างมากกว่าด้านยาว ขนาด 0.6-1.2 ซม. ผิวเกลี้ยง เมื่อแก่สีดำ
ขึ้นกระจายตามเขาหินปูน บริเวณที่โล่งลาดชัน ที่ระดับความสูง 1,700-2,150 ม.
เป็นพืชที่หายากพบเฉพาะที่ดอยเชียงดาว
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2559 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: