เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องดินใบหมาก

Spathoglottis plicata Blume
เอื้องดิน ว่านจุก กระเทียมป่า
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 40-60 ซม. โคนต้นเป็นกระเปาะ ค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-5 ซม. มีกาบใบหุ้ม ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 5-12 ซม. ยาว 80-100 ซม. ผิวใบ เป็นจีบตื้นๆ ดอก ออกเป็นช่อตั้งจากโคนกอ ช่อดอกยาว 60-100 ซม. สีชมพูอมม่วง กลีบปากสีม่วงแดงและมีตุ่มเป็นพู ขนาดเล็กสีเหลืองอ่อนที่โคนกลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 4-4.5 ซม. พบตามชายป่า หรือทุ่งโล่งที่ชื้นแฉะทางภาค ตะวันออกและภาคใต้ ออกดอกตลอดปี
ตอนใต้ของอินเดีย ศรีลังกา และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

9208 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: