เผยแพร่เมื่อ/created date: -

แปรงสีฟันพระอินทร์

Dendrobium secundum (Blume)Lindl.
เอื้องแปรงสีฟัน เอื้องหงอนไก่ กับแกะ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 30-80 ซม. ลำต้นรูปแท่งดินสอกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.3 ซม. ตั้งขึ้น ใบ รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 4 ซม. ยาว 12-15 ซม. ทิ้งใบเมื่อผลิดอก ดอก ออกเป็นช่อ ตามข้อที่ปลายยอด ดอกย่อยเรียงแน่นเป็นแถวอยู่ด้านบน ยาว 8-12 ซม. ลักษณะคล้ายขนแปรงสีฟัน กลีบเลี้ยงและ กลีบดอกสี ชมพูเข้ม ปลายกลีบสีเขียวอ่อน โคนกลีบสีขาว กลีบปากสีเหลืองเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 0.5 ซม. มีบางต้นที่ดอกเป็นสีขาวล้วน และปลายกลีบปากสีส้มอมเหลือง แต่หายากมาก พบทุกภาคตามป่าผลัดใบถึงป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 300-1,600 เมตร ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
จีนตอนใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

6178 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: