เผยแพร่เมื่อ/created date: -

นกแก้วปากหงาย

Acanthephippium sylhetense Lindl.
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 25-40 ซม. โคนต้นเป็นลำลูกกล้วย รูปไข่ สูง 6-10 ซม. ใบ แผ่ รูปรี กว้าง 4-7 ซม. ยาว 20-25 ซม. ดอก ออกเป็นช่อจากโคนกอ ยาว 5-7 ซม. ดอกย่อยมีน้อยดอก สีขาวครีม ปลายกลีบมีประสีน้ำตาลแดง กลีบปากสีเหลืองเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 2 ซม.
Terrestrial, 25 – 40 tall; Pseudobulbs ovoid. Leaves plicate, elliptic, 4 – 7 cm wide, 20 – 25 cm long. Inflorescence arising from base of pseudobulb, 5 – 7 cm long, few-flowered. Flowers c. 2 cm across; sepals creamy-white with with reddish-brown patches apex, concave; lip yellow.
พบทั่วประเทศตามป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 500-1,500 เมตร ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน. การกระจายพันธุ์: อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Widely distribution throughout Thailand in evergreen forest; 500 – 1,500 m alt. Flowering May – June. Distribution: India and Southeast Asia.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

2335 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: