เผยแพร่เมื่อ/created date: -

จุกพราหมณ์

Acriopsis indica Wight
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ สูง 1 ซม. เบียดแน่น เป็นกระจุก ใบ เรียวคล้ายใบหญ้า กว้าง 0.3 ซม. ยาว 8-10 ซม. ทิ้งใบเมื่อผลิดอก ดอก ออกเป็นช่อตั้งจากโคนกอ ก้านช่อยาว 15-20 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวอ่อน มีประสีน้ำตาล กลีบปากสีเขียวอ่อน มีติ่งสีขาว ดอกบานเต็มที่กว้าง 1 ซม.
Epiphyte¬, c. 1 cm tall; Pseudobulb ovoid, dense, tuft. Leaves narrowly oblong, c. 0.3 cm wide, 8 – 10 cm long; Inflorescence arising from leafless stem, from base of pseudobulb, 15 – 20 cm long. Flower c. 1 cm across; sepals light green with brown dots, suboblong; petals light green with brown dots, obovate-spatulate; lip light green with white epichile, suboblong.
พบทั่วประเทศ ตามป่าดิบเขา ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตร ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน. การกระจายพันธุ์: อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Widely distribution throughout Thailand in evergreen forest; c. 1,000 m alt. Flowering March – April. Distribution: India and Southeast Asia.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

11575 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Acriopsis indica Wight ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: