เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Feb 2017

เอื้องหอมใต้

Adenoncos parviflora Ridl.
Saccolabium adenoncoides Ridl.; Adenoncos vivax J.J.Sm.; Adenoncos adenoncoides (Ridl.) Garay
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเรียว ใบ เป็นแท่งหนา รูป ขอบขนานโค้ง ปลายสอบ กว้าง 0.5 ซม. ยาว 3-4 ซม. กลางใบเป็นร่อง ดอก ออกเดี่ยวตามซอกใบ สีเขียวอ่อน เมื่อจะโรยเปลี่ยนเป็นสีเขียวแกมเหลือง ดอกบานเต็มที่กว้าง 0.8 ซม. มีกลิ่นหอมหวาน
Monopodial epiphyte, Stems pendulous 10 - 15 cm long, Leaves alternate, fleshy, semi-terete with a longitudinal groove, sometimes slightly recurve, apex acute. Flowers axillary, solitary, about 0.8 cm across, pale green and turn to yellowish-green, fragrant.
พบตามป่าดิบทางภาคใต้ ออกดอกเกือบตลอดปี. การกระจายพันธุ์: ไทย และมาเลเซีย
Evergreen forest in southern, blooming seasons throughout year round. Distribution: Mainland of SE Asia.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6, หนังสือชุดพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

-

2914 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: