เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กุหลาบเหลืองโคราช

Aerides houlletiana Rchb.f.
Aerides falcata var. houlletiana (Rchb.f.) A.H.Kent; Aerides picotiana Rchb.f.; Aerides houlletiana var. majus André; Aerides platychila Rolfe
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 30-50 ซม. ลำต้นเรียว ใบ รูปเข็มขัด กว้าง 2-4 ซม. ยาว 20-40 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ ตามซอกใบ เป็นพวงห้อยลง ยาว 12-18 ซม. ดอกย่อย เรียงค่อนข้างแน่น กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง มีแต้มสีชมพู เข้ม กลีบปากสีขาวหรือสีครีมแต้มสีชมพูเข้มอมม่วง ดอกบานเต็มที่กว้าง 2.5-3 ซม. มีกลิ่นหอม
Epiphyte, 30 – 50 cm tall, stem stout, terete. Leaves oblong, 2 – 4 cm wide, 20 – 30 cm long. Inflorescence axillary, pendulous, 12 – 18 cm long, dense-flowered. Flowers 2.5 – 3 cm across, fragrant; sepals yellow with dark pink patch apex; petals yellow with dark pink patch apex; lip cream or white with dark purplish-pink patch apex.
พบตามป่าผลัดใบหรือป่าดิบแล้ง ทางภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม. การกระจายพันธุ์: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Deciduous and dry evergreen forest in Eastern, Northeastern Thailand. Flowering in April – May. Distribution: Southeast Asia.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

4207 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: