เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องเข็มม่วง

Ascocentium ampullaceum (Roxb.)Schltr.
-
เขาแกะ เอื้องเขาแกะใหญ่ เอื้องขี้ครั่งเอื้องครั่งฝอย
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 10-15 ซม. ลำต้นเรียว ใบ แบน รูปขอบขนาน ค่อนข้างหนา กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 12-15 ซม. ปลายใบหยักไม่เท่ากัน ดอก ออกเป็นช่อตั้งตามซอกใบ ยาว 10-15 ซม. จำนวน 20-30 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีม่วงแดง กลีบปากสีชมพูเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 2 ซม.
Epiphyte, 10 – 15 cm tall; stem terete. Leaves flattened, oblong, think, 1.5 – 2 cm wide, 12 – 15 cm long, apex oblique-obtuse. Inflorescence axillary, 10 – 15 cm long, 20- to 30-flowered. Flowers c. 2 cm across; sepals and petals reddish-purple; lip reddish-purple, apex obtuse, midlobe oblong, sidelobes incurved.
พบตามป่าผลัดใบ ทางภาคเหนือและภาคตะวันตก ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม. การกระจายพันธุ์: อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ หมู่เกาะในทะเลอันดามัน
Deciduous forest in Northern and Western Thailand. Flowering in February – May. Distribution: India, Southeast Asia and Andaman Islands.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

3020 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: