เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Apr 2013

เอื้องเข็มแสด

Ascocentium miniatum (Lindl.) Schltr.
-
เอื้องไข่เหลือง เอื้องมันปู เอื้องฮางคาง เอื้องฮ่องคำ เอื้องเหลืองพระฝาง พุ่มสุวรรณ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 10-20 ซม. ลำต้นเรียว ใบ หนารูปขอบขนาน ปลายหยักไม่เท่ากัน กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 10-12 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตั้งตามซอกใบ ยาว 12-15 ซม. จำนวน 20-50 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีแดงถึง แสดอมเหลือง กลีบปากสีแสด ฝาปิดกลุ่มเรณูสีน้ำตาลเข้ม เกือบดำ ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.5 ซม.
Epiphyte, 10 – 20 cm tall; stem terete. Leaves flattened, oblong, 1 – 1.5 cm wide, 10 – 12 cm long, apex oblique-obtuse. Inflorescence axillary, 12 – 15 cm long, 20- to 50-flowered. Flowers c. 1.5 cm across; sepals and petals red to orangish-yellow; lip orange; anther cap dark blackish-brown.
พบทั่วประเทศ ตามป่าผลัดใบหรือป่าดิบแล้ง ออกดอก ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน. การกระจายพันธุ์: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Widely distributed throughout Thailand in deciduous forest and dry evergreen forest. Flowering in February – April. Distribution: Southeast Asia.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

5617 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: