เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Apr 2013

สิงโตกลอกตา

Bulbophyllum bittnerianum Schltr.
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 3-4 ซม. ลำลูกกล้วยรูปกลม ใบ รูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 10-12 ซม. จำนวน 1 ใบต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเป็นช่อจากโคนกอ ยาว 10-12 ซม. มีใบประดับสีครีมประสีเลือดหมู ดอกย่อยเรียงกันแน่น กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีครีม กลีบปากสีเหลืองเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 1 ซม. เป็นกล้วยไม้เฉพาะถิ่นของไทย พบตามป่าดิบเขา ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออก ออกดอกช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม
Epiphyte, 3 – 4 cm tall; pseudobulb globose. Leaves 1, oblong-lanceolate, 2.5 – 3 cm wide, 10 – 12 cm long. Inflorescence arising from base of pseudobulb, 10 – 12 cm long, dense-flowered. Floral bracts cream with reddish-brown dots. Flower c. 1 cm across; sepals and petals cream; lip dark yellow
เป็นกล้วยไม้เฉพาะถิ่นของไทย พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ และภาคตะวันออก ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
Hill evergreen forest in Northern and Eastern Thailand. Flowering in July – August. Distribution: China (Southern Yunnan) to Northern Thailand.
-
-

กล้วยไม้ไทย เล่ม 6 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

-

2817 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: