เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตสมอหิน

Bulbophyllum blepharistes Rchb.f.
Phyllorkis blepharistes (Rchb.f.) Kuntze; Cirrhopetalum blepharistes (Rchb.f.) Hook.f.; Tripudianthes blepharistes (Rchb.f.) Szlach. & Kras; Cirrhopetalum longiscapum Teijsm. & Binn.; Phyllorkis longiscapa (Teijsm. & Binn.) Kuntze; Bulbophyllum malayanum J.J.Sm.; Cirrhopetalum spicatum Gagnep.
สิงโตกลอกตา
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 3-5 ซม. มีไหล ลำลูกกล้วย ค่อนข้างมนกลม สีเหลืองเข้ม ใบ ค่อนข้างหนารูปรี แกมขอบขนาน กว้าง 2 ซม. ยาว 6-8 ซม. จำนวน 2 ใบ ต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเป็นช่อตั้งจากโคนกอ ก้านช่อดอก ยาว 15-25 ซม. ดอกย่อยออกที่ปลายก้าน จำนวน 4-10 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว ปลายกลีบมีแต้มและขนสีแดงเข้ม กลีบปากสีน้ำตาลอ่อน ดอกบานเต็มที่กว้าง 1 ซม. ยาว 2-2.5 ซม.
Epiphyte, 3 – 5 cm tall; rhizome creeping; pseudobulb dark yellow, globose. Leaves 2, leathery, oblong-elliptic, c. 2 cm wide, 6 – 8 cm long. Inflorescence arising from base of pseudobulb, erect, 4- to 10-flowered; peduncle 15 – 25 cm. Flowers arising from terminal of inflorescence, c. 1 cm across, 2 – 2.5 cm long; sepals and petals greenish-yellow with red patch apex, red hair at apex; lip light brown.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ และภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม. การกระจายพันธุ์: อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Hill evergreen forest in Northern, North Eastern, and Southern Thailand. Flowering in October – January. Distribution: India and Southeast Asia.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

3232 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: