เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องพายทอง

Bulbophyllum kanburiense Seidenf.
Tripudianthes kanburiensis (Seidenf.) Szlach. & Kras
พายทองเมืองกาญจน์
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 8-10 ซม. ลำลูกกล้วยรูปไข่ สูง 1-2 ซม. ใบ บาง รูปขอบขนาน กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 7-10 ซม. จำนวน 1 ใบต่อลำลูกกล้วย ทิ้งใบเมื่อผลิดอก ดอก ออกเป็นช่อ จากโคนกอ ส่วนปลายห้อยลง ช่อดอกยาว 12-15 ซม. จำนวน 15-20 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีส้มแกมเหลือง กลีบปากสีขาว มีประและขนสีม่วงอมแดง ดอกบานเต็มที่กว้าง 0.8 ซม. ยาว 3-3.5 ซม.
Epiphyte, 8 – 10 cm tall; pseudobulb ovoid, 1 – 2 cm tall. Leaves 1, oblong, 1 – 1.5 cm wide, 7 – 10 cm long, thin. Inflorescence arising from leafless stem, from base of pseudobulb, pendulous, 12 – 15 cm long, 15- to 20-flowered. Flowers c. 0.8 cm across, 3 – 3.5 cm long; sepals and petals yellowish-orange; lip white, with reddish-purple hair.
พบตามป่าดิบเขา ทางภาคเหนือและภาคตะวันตก ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน. การกระจายพันธุ์: พม่า ไทย และ เวียดนาม
Montane evergreen forest in Northern and Western Thailand. Flowering in March – April. Distribution: Myanmar, Thailand and Vietnam.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1705 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: