เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Aug 2016

สิงโตนักกล้าม

Bulbophyllum lasiochilum C.S.P.Parish & Rchb.f.
Phyllorkis lasiochila (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Kuntze; Cirrhopetalum lasiochilum C.S.P.Parish & Rchb.f.; Cirrhopetalum breviscapum Rolfe; Bulbophyllum breviscapum (Rolfe) Ridl.
สิงโตปากเป็ด
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 5-8 ซม. ลำลูกกล้วยรูปไข่ สูง 1-2 ซม. ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 4-5 ซม. ดอก ออกเดี่ยวจากโคนกอ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียว หรือสีเหลืองอ่อน มีประสีน้ำตาล กลีบเลี้ยงคู่ล่างส่วนปลาย ม้วนห่อ กลีบปากสีเหลือง ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.5-2 ซม.
Epiphyte, 5 – 8 cm tall; pseudobulb ovoid, 1 – 2 cm tall. Leaves oblong-elliptic, 1.5 – 2 cm wide, 4 – 5 cm long. Flowers solitary, arising from base of pseudobulb, 1.5 – 2 cm across, light yellow to green with brown dots; dorsal sepal concave; lateral sepals rolled at apical, attached at apex; petals oblique oblong; lip tri-lobed, thickened on apex of midlobe.
พบทุกภาค ตามป่าดิบ ที่ระดับความสูง 500-1,500 เมตร ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม. การกระจายพันธุ์: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Widely distributed throughout Thailand in evergreen forest; 500 – 1,500 m alt. Flowering in October – December. Distribution: Southeastern Asia.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

2805 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: