เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Aug 2016

สิงโตดาว

Bulbophyllum laxiflorum (Blume) Lindl.
Diphyes laxiflora Blume; Phyllorkis laxiflora (Blume) Kuntze; Bulbophyllum radiatum Lindl.; Phyllorkis radiata (Lindl.) Kuntze; Bulbophyllum pedicellatum Ridl.; Bulbophyllum laxiflorum var. celebicum Schltr.; Bulbophyllum luzonense Ames; Bulbophyllum syllectum Kraenzl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 2-8 ซม. ลำลูกกล้วยรูปรี สูง 1-2 ซม. ใบ แบน รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 5-7 ซม. จำนวน 1 ใบ ต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเป็นช่อ จากโคนกอ ช่อดอกยาว 7-9 ซม. จำนวน 8-12 ดอกต่อช่อ ดอกตูมส่วนปลายกลีบสอบแหลม ดอกบานกลีบเลี้ยงสีเหลือง อ่อน โคนกลีบสีขาว กลีบดอกและกลีบปากสีขาว ดอกบานเต็มที่ กว้าง 1.5 ซม. มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
Epiphyte, 2 – 8 cm tall; pseudobulb ovoid-globose, 1 – 2 cm tall. Leaves 1, oblong-elliptic, 1 – 1.5 cm wide, 5 – 7 cm long, flattened. Inflorescence arising from base on pseudobulb, 7 – 9 cm long, 8- to 12-flowered. Flower c. 1.5 cm across, fragrant; sepals light yellow with white base; petals white; lip white.
พบตามป่าดิบ ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ ออกดอก ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน. การกระจายพันธุ์: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
Evergreen forest in Eastern and Southern Thailand. Flowering: October – November. Distribution: Southeastern Asia.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

2674 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: