เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตก้ามปูใหญ่

Bulbophyllum macranthum Lindl.
Bulbophyllum macranthum Lindl.; Bulbophyllum macranthum var. albescens J.J.Sm.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 8-10 ซม. ลำลูกกล้วยรูปไข่ สูง 2-2.5 ซม. ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3.5 ซม. ยาว 10-12 ซม. ดอก ออกเดี่ยวจากโคนกอ ตั้งขึ้น กลีบเลี้ยงและ กลีบดอกสีครีม บริเวณขอบกลีบมีขีดและประสีม่วงแดง กลีบปากสีเหลืองอ่อน ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-4 ซม.
Epiphyte 8 – 10 cm tall; pseudobulb ovoid, 2 – 2.5 cm tall. Leaves oblong-elliptic, 3.5 cm wide, 10 – 12 cm long. Flowers solitary, 3 – 4 cm across, arising from base of pseudobulb, ascending; sepals and petals cream with reddish-purple dots; lip light yellow.
พบทั่วประเทศ ตามป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 600-800 เมตร ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม. การกระจายพันธุ์: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
Widely distributed throughout Thailand in hill evergreen forest; 600 – 800 m alt. Flowering in October – December. Distribution: Southeastern Asia.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

2183 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: