เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตรังแตน

Bulbophyllum microtepalum Rchb.f.
Phyllorchis microtepala (Rchb. f.) Kuntze; Phyllorkis microtepala (Rchb.f.) Kuntze
รังแตนนม, ริ้วลาย
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 7-10 ซม. ลำลูกกล้วย รูปไข่ ใบ รูปรางน้ำ กว้าง 2-3 ซม. ยาว 8-12 ซม. จำนวน 1 ใบต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเป็นช่อห้อยลงจากโคนกอ ยาว 12-16 ซม. มีใบ ประดับที่โคนก้านช่อดอก ยาว 1 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีครีม มีขีดตามยาวสีน้ำตาลอมแดง กลีบปากสีครีม ดอกบาน เต็มที่กว้าง 0.5 ซม.
Epiphyte; pseudobulb ovoid, 7 – 10 cm tall. Leaves 1, plicate, oblong, 2 – 3 cm wide, 8 – 12 cm long. Inflorescence pendulous, arising from base of pseudobulb, 12 – 16 cm long; bract at base of inflorescence, c. 1 cm long. Flowers c. 0.5 cm across; sepals and petals cream with reddish-brown lines; lip cream.
พบตามป่าดิบเขา ทางภาคตะวันตกตอนล่างและภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม. การกระจายพันธุ์: ไทย และเมียนม่าร์.
Hill evergreen forest in Southern and lower part of Western Thailand. Flowering in November – January. Distribution: Thailand and Myanmar.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

2226 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: