เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตก้ามปูแดง

Bulbophyllum patens King ex Hook.f.
Phyllorchis patens (King) Kuntze; Phyllorkis patens (King ex Hook.f.) Kuntze
สิงโตก้ามกาง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 6-13 ซม. มีไหล ลำลูกกล้วย รูปทรงกระบอก กว้าง 0.8-1 ซม. ผิวเป็นร่อง ใบ รูปรีแกม ขอบขนาน กว้าง 3.5-4.5 ซม. ยาว 6-8 ซม. ดอก ออกเดี่ยว จากโคนกอ ก้านดอกยาว 3-3.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก พื้นสีเหลืองอ่อน มีประสีม่วงอมแดงเป็นปื้นทั่วกลีบ กลีบปาก สีแดงแกมม่วง ดอกบานเต็มที่ กว้าง 3.5-4 ซม.
Epiphyte 6 – 12 cm tall, with rhizome; pseudobulb terete, 0.8 – 1 cm wide. Leaves oblong-elliptic, groove midvein at adaxial side, 3.5 – 4.5 cm wide, 6 – 8 cm long. Flower solitary, 3.5 – 4 cm across, arising from base of pseudobulb; peduncle 3 – 3.5 cm; sepals and petals yellow with dense reddish-purple dots all area; lip purplish-red.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม. การกระจายพันธุ์: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Hill evergreen forest in Southern Thailand. Flowering in November – Dencember Distribution: Southeast Asia
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

2278 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: