เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Apr 2013

กีบม้าหลวง

Bulbophyllum reclusum Seidenf.
-
สิงโตช่อทอง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 4-8 ซม. ลำลูกกล้วยรูปรี สูง 2 ซม. ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 9-12 ซม. จำนวน 1 ใบต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเป็นช่อจากโคนกอ ยาว 15-20 ซม. มีกาบใบหุ้มโคนก้านช่อ กลีบเลี้ยงสีเหลืองเข้มมีขีดสีน้ำตาล กลีบดอกสีเหลืองเข้ม กลีบปากสีเหลืองเข้มและมีประสีน้ำตาลอมส้มเกือบทั่วทั้งกลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 0.8 ซม. เป็นกล้วยไม้เฉพาะถิ่นของไทย พบตามป่าดิบเขา ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ออกดอกช่วง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
Epiphyte, 4 – 8 cm tall; pseudobulb ovoid, c. 2 cm tall. Leave 1, oblong, 1.5 – 2 cm wide, 9 – 12 cm long. Inflorescence arising from base of pseudobulb, 15 – 20 cm long, bract covering peduncle at base. Flower 0.8 cm across; sepals yellow with brown patch; petals yellow; lip yellow with orangish-brown patch.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม. การกระจายพันธุ์: ลาว พม่า ไทย
Hill evergreen forest in North Eastern Thailand. Flowering in November – December. Distribution: Lao, Myanmar, Thailand
-
-

กล้วยไม้ไทย เล่ม 1 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

-

2108 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: