เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Apr 2013

สิงโตอาจารย์เต็ม

Bulbophyllum smitinandii Seidenf. & Thorut
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 12-17 ซม. ลำลูกกล้วยรูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ซม. สูง 2.5-3 ซม. ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2.5-6 ซม. ยาว 14-16 ซม. จำนวน 1 ใบต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเดี่ยวจากโคนกอ ก้านดอกยาว 5-6 ซม. กลีบเลี้ยง และกลีบดอกสีเหลืองเข้ม มีประและขีดสีม่วงแกมแดง กลีบปากสีขาว มีแต้มเป็นปื้นสีม่วงแดง และมีขนสีขาว ดอกบาน เต็มที่กว้าง 3-5 ซม. เป็นกล้วยไม้เฉพาะถิ่นของไทย พบตามป่าดิบเขา ทางภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน
เป็นกล้วยไม้เฉพาะถิ่นของไทย พบตามป่าดิบเขาทางภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน
-

กล้วยไม้ไทย เล่ม 1 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

-

3375 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: