เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Aug 2016

สิงโตเล็บเหยี่ยวใหญ่

Bulbophyllum wendlandianum (F.Kranzl.) Dammer
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. สูง 2 ซม. ใบ รูปรี แกมขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 7-10 ซม. ดอก ออกเป็นช่อจากโคนกอ ยาว 10-12 ซม. ดอกย่อยเรียงแน่นที่ปลายก้านช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีเหลืองอ่อน มีขีดตามยาวสีแดงเข้ม ที่ปลายขอบกลีบมีขนหนา ชัดเจน กลีบเลี้ยงคู่ล่างเรียวแหลม ยาว 10-12 ซม. กลีบปาก สีแดงเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 2 ซม. พบตามป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 900-1,500 เมตร ทางภาคเหนือ ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
เมียนม่าร์ และไทย
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: