เผยแพร่เมื่อ/created date: -

อั้วข้าวตอก

Calanthe triplicata (Willemet) Ames
เอื้องข้าวตอก เอื้องเหลี่ยมดอกขาว
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 30-50 ซม. ใบ แผ่ พับเป็นจีบ กว้าง 10 ซม. ยาว 30-50 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตั้งจากโคนกอ ยาว 40-60 ซม. ดอกย่อยเรียงแน่นที่ปลายก้านช่อ กลีบเลี้ยง และกลีบดอกสีขาวนวล กลีบปากสีขาวมีแต้มจุดสีแดง หรือสีเหลืองที่กลางกลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 2.5-3 ซม. พบทั่วประเทศ ตามป่าดงดิบ ที่ระดับความสูง 400-1,600 เมตร ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1993 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: