เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พัดแดง

Cirrhopetalum lepidum (Blume) Schter.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 8-12 ซม. ลำลูกกล้วยรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ซม. สูง 2-3 ซม. ผิวเป็นสัน 4-5 เหลี่ยม ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5 ซม. ยาว 8-13 ซม. ดอก ออกเป็นช่อจากโคนกอ ก้านช่อยาว 10-12 ซม. ดอกย่อย เรียงแผ่ที่ปลายช่อคล้ายรูปพัด กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีแดงคล้ำ กลีบเลี้ยงคู่ล่างสีขาวแกมชมพูเรื่อๆและมีประสีแดงเข้มเกือบค่อน กลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2.5-3 ซม. มีกลิ่นคาว พบทั่วประเทศ ตามป่าดิบเขา ออกดอกช่วงเดือน สิงหาคม-ธันวาคม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1592 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: