เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตพัดเหลือง

Bulbophyllum retusiusculum Rchb.f.
Cirrhopetalum retusiusculum (Rchb.f.) Hook.f.
พัดเหลือง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 3-8 ซม. ลำลูกกล้วยรูปไข่ สูง 1-2 ซม. ใบ รูปขอบขนาน ปลายสอบ กว้าง 1.5 ซม. ยาว 8-10 ซม. จำนวน 1 ใบต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเป็นช่อ จากโคนกอ ก้านช่อยาว 6-10 ซม. ดอกย่อยเรียงแผ่ที่ปลายช่อ ก้านดอกยาว 2 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองเข้ม มีขีดตามยาวสีแดง กลีบเลี้ยงคู่ล่างสีเหลือง กลีบปาก สีเหลืองแกมส้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 0.8 ซม. ยาว 2 ซม. พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
อินเดีย เนปาล จีนตอนใต้ และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

3861 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: