เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องหินเลย

Coelogyne lactea Rchb .f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 20-25 ซม. ลำลูกกล้วยรูปไข่ สูง 3-5 ซม. ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 18-20 ซม. จำนวน 2 ใบต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเป็นช่อจากโคนกอ ยาว 15-20 ซม. ส่วนปลายห้อยลง จำนวน 8-10 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยง และกลีบดอกสีครีมถึงสีเหลืองนวล กลีบปากสีขาว และมีแต้มสีเหลืองเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-4 ซม. พบตามป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 1,000-1,500 เมตร ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอก ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม
เมียนม่าร์ ไทย และลาว

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1948 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: