เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สายวิสูตร

Dendrobium falconeri Hook.
เอื้องหญ้าแพด เอื้องเมี่ยง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเรียวและมีข้อโป่ง สีน้ำตาลแดง เกือบดำ ห้อยลงเป็นสายยาว 30-100 ซม. ใบ คล้ายใบหญ้า กว้าง 0.7 ซม. ยาว 5-7 ซม. ดอก ออกเดี่ยวตามข้อ สีขาว ปลายกลีบ สีม่วงแดง มีแต้มสีเหลืองและสีม่วงแดงเข้มที่โคนกลีบปาก ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-7 ซม. มีกลิ่นหอม พบตามป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 1,000-1,800 เมตร ทางภาคเหนือ ออกดอกเดือนมกราคม-พฤษภาคม
จีนตอนใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

2285 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: