เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องคำน้อย

Dendrobium fimbriatum Hook.
แววมยุรา เอื้องคำตาดำ เอื้องคำฝอย
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นรูปแท่งดินสอกลม เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1-1.3 ซม. ยาว 80-120 ซม. ใบ แบน รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2.5 ซม. ยาว 4-5 ซม. ปลายใบสอบ มักทิ้งใบเมื่อผลิดอก ดอก ออกเป็นช่อ ตามข้อใกล้ปลายยอด ยาว 20-25 ซม. จำนวน 10-20 ดอก สีส้มแกมเหลือง กลีบปากมีแต้มสีน้ำตาลแดงที่กลางกลีบ ขอบกลีบหยักละเอียด ดอกบานเต็มที่กว้าง 4 ซม. พบตามป่าผลัดใบหรือป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 400-1,000 เมตร ทางภาคเหนือ และภาคตะวันตก ออกดอกช่วง เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
อินเดีย จีนตอนใต้ และเอเชียตะวันออก เฉียงใต้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

6070 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
2 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
3 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
4 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
5 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
6 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
7 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
8 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
9 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
10 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
11 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
12 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
13 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
14 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
15 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
16 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
17 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
18 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
19 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
20 Dendrobium fimbriatum Hook. ORCHIDACEAE
21 Dendrobium fimbriatum Hook. แววมยุรา ORCHIDACEAE
22 Dendrobium fimbriatum Hook. แววมยุรา ORCHIDACEAE
23 Dendrobium fimbriatum Hook. แววมยุรา ORCHIDACEAE
24 Dendrobium fimbriatum Hook. แววมยุรา ORCHIDACEAE
25 Dendrobium fimbriatum Hook. แววมยุรา ORCHIDACEAE
26 Dendrobium fimbriatum Hook. แววมยุรา ORCHIDACEAE
27 Dendrobium fimbriatum Hook. แววมยุรา ORCHIDACEAE
28 Dendrobium fimbriatum Hook. เอื้องคำน้อย ORCHIDACEAE
29 Dendrobium fimbriatum Hook. เอื้องแววมยุรา ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: