เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Aug 2016

เอื้องดอกมะเขือ

Dendrobium hercoglossum Rchb.f.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นรูปแท่งดินสอกลม โคนเรียว ยาว 20-30 ซม. ห้อยลง ใบ คล้ายใบหญ้า กว้าง 0.7 ซม. ยาว 5-7 ซม. ดอก ออกเดี่ยวหรือเป็นช่อแขนงสั้นๆ ตามช่อใกล้ปลายยอด กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีชมพูแกมม่วง ปลายกลีบสีเข้ม โคนกลีบสีจาง กลีบปากสีขาว มีแต้มสีม่วงแกมแดงที่โคนกลีบ ขอบกลีบสีชมพูแกมม่วง ฝาครอบกลุ่มเรณูสีม่วงเข้ม ดอกบาน เต็มที่กว้าง 1.5-2 ซม. พบตามป่าดิบทางภาคตะวันออก ออกดอกช่วง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
จีนตอนใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

3522 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: