เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องตาเหิน

Dendrobium infundibulum Lindl.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 25-50 ซม. ลำต้นรูปแท่งดินสอ กลม โคนเรียวคอด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. กาบใบ มีขนสีดำ ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 6-8 ซม. มักทิ้งใบเมื่อผลิดอก ดอก ออกเป็นช่อตามข้อใกล้ปลาย ยอด จำนวน 2-8 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว มีแต้มสีเหลืองเข้มหรือสีส้มที่กลางกลีบปาก ดอกบาน เต็มที่กว้าง 6-7 ซม. มีกลิ่นหอม พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือและภาคตะวันตก ออกดอกเดือนมกราคม-เมษายน
อินเดีย เมียนม่าร์ ไทย และลาว

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

3957 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: