เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องสายม่วง

Dendrobium lituiflorum Lindl.
เอื้องครั่งสายยาว เอื้องสายน้ำครั่ง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นรูปคล้ายแท่งดินสอกลม ห้อยลง ยาว 50-70 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.8 ซม. ใบ รูปไข่แกมขอบ ขนาน กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 7-10 ซม. ทิ้งใบเมื่อผลิดอก ดอก ออกเดี่ยวหรือเป็นช่อแขนงสั้นๆ ตามข้อ กลีบเลี้ยงและ กลีบดอกสีม่วงอมแดง กลีบปาก สีขาวมีขนนุ่มและมีแต้ม สีม่วงอมแดงเข้มที่ขอบกลีบและกลางกลีบ ดอกบานเต็มที่ กว้าง 6 ซม. พบตามป่าดิบ ที่ระดับความสูง 300-800 เมตร ทาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
Sympodial epiphyte, stem terete, pendulous, 50 - 70 cm long. Leaves alternate, oblong-elliptic, 7 - 10 cm long, 1.5 - 2 cm wide, shed when flowering. Inflorescence axillary, peduncle short, 1 - 3-flowered. Flowers reddish purple, 6 cm across, sepals narrowly oblong, petals broadly elliptic, lip funnel-shaped with dark purple patch from base to the middle and cream near the apex.
อินเดีย จีนตอนใต้ เมียนม่าร์ ไทย และลาว
India, S China and Mainland of SE Asia: Evergreen forest at 300 - 800 m alt. in the north, northeast and west, blooming in February - March.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6, หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

3339 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: