เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ข้าวตอกปราจีน

Dendrobium oligophyllum Gagnep.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 4-7 ซม. ลำต้นรูปคล้ายแท่ง ดินสอกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 3-4 ซม. ดอก ออกตามข้อ จำนวน 1-2 ดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวอมเขียว กลีบปากสีขาว มีแต้มสีเขียวที่กลางกลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 2 ซม. พบตามป่าดิบ ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1842 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: