เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องเฉวียน

Dendrobium porphyrochilum Lindl.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 4-7 ซม. ลำต้นรูปดินสอกลม ปลายเรียว ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 0.8-1.5 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตามข้อ ก้านช่อยาว 5-8 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวอมเขียว มีขีดตามยาวสีม่วงแดง กลีบปากสีขาว กลางกลีบมีแต้มสีม่วงแดงและมีแต้มสีเขียว ที่ปลายกลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 0.5 ซม. พบตามป่าดิบทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ตอนบน
เนปาล จีนตอนใต้ เมียนม่าร์และไทย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1522 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Dendrobium porphyrochilum Lindl. ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: