เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องจำปาน่าน

Dendrobium sulcatum Lindl.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 25-40 ซม. ลำต้นแบน ตั้งขึ้น กว้าง 2-3 ซม. ส่วนโคนเรียวคอด ใบ รูปรี กว้าง 4-5 ซม. ยาว 6-8 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตามข้อใกล้ปลายยอด ยาว 9-12 ซม. ห้อยลง ดอกย่อยเรียงแน่นเป็นพุ่ม จำนวน 10-15 ดอก ต่อช่อ สีเหลือง กลีบปากมีแต้มสีเลือดหมูที่โคนกลีบ ดอกบาน เต็มที่กว้าง 2 ซม. มีกลิ่นหอม พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัด น่าน ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
อินเดีย เมียนม่าร์ ไทย และลาว

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

3461 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: