เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

เอื้องมอนไข่ใบมน

Dendrobium thyrsiflorum Rchb.f.
เอื้องมอนไข่ เอื้องมอนไข่ห่าน
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 30-50 ซม. ลำต้นรูปแท่งดินสอกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 ซม. ผิวมีร่องตามยาว ใบ รูปรี กว้าง 4 ซม. ยาว 7-10 ซม. มักจะทิ้งใบเมื่อผลิดอก ดอก เป็นพวง ออกตามข้อ ห้อยลง ยาว 20-25 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว กลีบปากสีเหลืองมีขนนุ่ม ขอบกลีบหยักละเอียด ดอกบาน เต็มที่กว้าง 2-2.5 ซม. มีกลิ่นหอม พบตามป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 1,000-1,500 เมตร ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกช่วง เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
พบในป่าดิบแล้ง อินเดีย ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6, หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย : 86

-

2883 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: