เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องเก๊ากิ่วแม่สะเรียง

Dendrobium tortile Lindl.
เอื้องไม้ตึง เอื้องตีนนก เอื้องตอติเล
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 30-50 ซม. ลำต้นค่อนข้างแบน เป็นสันเหลี่ยม กว้าง 1.4-1.8 ซม. โคนเรียวคอด ใบ รูปรี แกมขอบขนาน กว้าง 2-3 ซม. ยาว 8-15 ซม. ทิ้งใบเมื่อผลิดอก ดอก ออกเป็นช่อตามข้อ ที่ใกล้ปลายยอด จำนวน 2-3 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีม่วงอมแดงเรื่อๆ กลีบปากห่อคล้ายแตร สีเหลือง และมีขีดสีม่วงแดง ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-7 ซม. มีกลิ่นหอม พบตามป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 100-1,000 เมตร ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน
Sympodial epiphyte, stem terete, 30 - 50 cm long. Leaves oblong-elliptic, 8 - 15 cm long, 2 - 3 cm wide, shed when flowering. Inflorescence subterminal, 2 - 3-flowered. Flowers 6 - 7 cm across, fragrant, sepals and petals deep purple, lip trumpet-shaped, cream with purple marking at the base.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
SE Asia: Evergreen forest at 100 - 1,000 m alt. in the north, west and south, blooming in February - April.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6, หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

5071 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: