เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องคำดอกสร้อย

Drymoda gymnopus (Hook.f.) Garay ,Hammer & Siegerist.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 2.5-3 ซม. ลำลูกกล้วยรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. ใบ รูปไข่กลับแกมขอบขนาน กว้าง 2 ซม. ยาว 10-12 ซม. ดอก ออกเป็นช่อจากโคนกอ ยาว 15-17 ซม. จำนวน 15-20 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีเหลืองอ่อน กลีบปากสีเหลืองเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.5 ซม. พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม
เมียนม่าร์ และไทย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1435 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: