เผยแพร่เมื่อ/created date: -

นิมมานรดี

Eria amica Rchb.f
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอก เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 ซม. สูง 7-10 ซม. ใบ รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 2-3 ซม. ยาว 10-12 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ ยาว 12-15 ซม. ก้านดอก มีขนนุ่มสีขาว กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว มีขีดตามยาว สีแดงเข้ม กลีบปากสีขาวที่ปลายมีสีเหลืองเข้มและมีแต้ม สีแดงเข้มที่หูกลีบปาก ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6, 7

-

2340 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: