เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตะขาบสองตะพัก

Eria bipunctata Lindl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 15-20 ซม. ลำลูกกล้วยเป็นแท่งหนา สูง 5-8 ซม. ใบ รูปขอบขนานกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 9-12 ซม. จำนวน 4-6 ใบต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเป็นช่อตามข้อ ใกล้ปลายยอด ยาว 6-8 ซม. สีขาว กลีบปากมีแต้มเหลืองที่ ปลายกลีบ เส้าเกสรมีแต้มสีแดง ดอกบานเต็มที่กว้าง 0.5 ซม. พบตามป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 1,200-1,800 เมตร ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
Sympodial epiphyte, small plants, pseudobulbs ellipsoid-terete, 5 - 8 cm long, with 4 - 6 leaves at apex. Leaves oblong, 9 - 12 cm long, 1.5 - 2 cm wide, inflorescence axillary, subterminal, 6 - 10 cm long. Flowers 0.5 cm across, white with purple column, lip white with yellow patch at midlobe.
ไทย ลาว และเวียดนาม
Indochina: Hill evergreen forest at 1,200 - 1,800 m alt. in the north and northeast, blooming in July - August.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6, หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

1741 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: