เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เหลืองประไพ

Eulophia promensis Lindl.
Eulophia geniculata King & Pantl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 20-30 ซม. ใบ แผ่แบน รูปรีแกมขอบ ขนาน ปลายสอบ กว้าง 5-6 ซม. ยาว 17-20 ซม. ดอก เป็นช่อตั้ง ออกจากโคนกอ ยาว 20-30 ซม. จำนวน 8-12 ดอก กลีบเลี้ยง และกลีบดอกสีเหลืองอ่อน กลีบปากสีชมพู มีติ่งนูนบนผิวกลีบ ดอกบานเต็มที่ กว้าง 2 ซม. พบตามป่าไผ่หรือป่าผลัดใบชื้นทางภาคเหนือ ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน
อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1672 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: