เผยแพร่เมื่อ/created date: -

นางอั้วน้อย

Habenaria dentata (Sw.) Schltr.
เอื้องข้าวตอก เอื้องดิน ดอกไม้ดิน ว่านข้าวเหนียว ตะบันเดรก
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 20-30 ซม. มีหัวใต้ดินรูปทรงกระบอก ใบ รูปไข่แกมขอบขนานกว้าง 3 ซม. ยาว 12 ซม. ออกแน่น ใกล้ โคนต้น ดอก ออกเป็นช่อตั้งที่ปลายยอดลักษณะเป็นพุ่ม ยอดแหลม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวนวล โคนกลีบปาก คอดเว้า ปลายกลีบแยกเป็น 3 แฉก ดอกบานเต็มที่กว้าง 2 ซม. พบทั่วประเทศตามป่าดิบเขา ออกดอกช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน
อินเดีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

5961 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
2 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
3 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
4 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
5 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
6 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
7 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
8 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
9 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
10 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
11 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
12 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
13 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
14 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
15 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
16 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
17 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
18 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
19 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
20 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
21 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
22 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
23 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
24 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
25 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. ORCHIDACEAE
26 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. Haen kruea (แหนเครือ) ORCHIDACEAE
27 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. Nang ua noi ORCHIDACEAE
28 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. Nang Ua Noi (นางอั้วน้อย) ORCHIDACEAE
29 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. Ueang khao tok ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: