เผยแพร่เมื่อ/created date: -

นางอั้วลาย

Hemipilia calophylla C.S.P. Parish & Rchb.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน ลำต้นสูง 5-8 ซม. ใบ แผ่ รูปรีแกมขอบ ขนาน กว้าง 3-4 ซม. ยาว 7-10 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตั้งจาก ปลายยอด ยาว 12-17 ซม. กลีบเลี้ยงคู่บนและกลีบดอก สีชมพูอมม่วง กลีบเลี้ยงคู่ล่าง สีขาวอมเขียว มีแต้มสีเขียว ที่ปลายกลีบ กลีบปากสีขาวแกมชมพูม่วง มีแต้มสีชมพูเข้ม ที่กลางกลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.5 ซม. พบขึ้นตามซอกหินปูนในป่าดิบเขาทางภาคเหนือ และภาคตะวันตก ที่ระดับความสูง 1,400-2,200 เมตร ออกดอก ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
เมียนม่าร์ และไทย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1983 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: