เผยแพร่เมื่อ/created date: -

แววหยก

Bulbophyllum rimannii (Rchb.f.) J.J.Verm., Schuit. & de Vogel
Ione rimannii (Rchb.f.) Seidenf.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 8-10 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตั้งจากโคนกอยาว 12-15 ซม. สีเขียวอ่อนใส อาจมีแต้มสีม่วง กลีบปากสีเขียวอ่อนหรือม่วงอ่อน และมีเส้น สีม่วงที่ขอบกลีบ บางครั้งพบเป็นสีขาวและมีแถบสีเหลือง ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-1.3 ซม. ยาว 2 ซม. พบตามป่าดิบทางภาคเหนือ และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
เมียนม่าร์ และไทย
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

1296 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: