เผยแพร่เมื่อ/created date: -

รองเท้านารีคางกบ

Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein
รองเท้านารี แมงภู่ เอื้องคางกบ เอื้องคางคก รองเท้านาง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน ลำต้นสั้นและแตกกอ ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 3-3.5 ซม. ยาว 15-18 ซม. ผิวใบด้านบนลาย หลังใบ สีเขียวอ่อน ดอก ออกเดี่ยวที่ปลายยอด ก้านดอกตั้งตรง สีม่วงเข้ม ยาว 25-30 ซม. มีขน กลีบเลี้ยงกลีบบนแผ่กว้าง สีขาว และมีขีดสีเขียวแกมม่วงแดงตามยาว กลีบดอกรูปขอบขนานโค้ง ขอบกลีบมีตุ่มสีน้ำตาลเข้มเป็นมันและมีขน กลีบกระเป๋า สีม่วงแดงแกมน้ำตาล ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-8 ซม. พบทั่วประเทศตามป่าดิบชื้น ที่ระดับความสูง 500-1,300 เมตร ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

5282 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: