เผยแพร่เมื่อ/created date: 28 Aug 2016

รองเท้านารีเหลืองปราจีน

Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน ลำต้นสั้นและแตกกอ ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 8-10 ซม. ผิวใบด้านบนลาย หลังใบสีเขียว หรือมีประสีม่วงประปราย ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด จำนวน 1-3 ดอก ก้านช่อตั้งตรง ยาว 8-12 ซม. กลีบเลี้ยง และกลีบดอก สีเหลืองอ่อนหรือเข้ม มีประสีเลือดหมูกระจายทั่วทั้งดอก ดอกบานเต็มที่กว้าง 5 ซม. พบบนเขาหินปูนหรือที่เปิดในป่าดิบเขาที่ระดับ ความสูง 300-1,000 เมตร ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง จนถึง ภาคใต้ตอนบน ออกดอกตลอดปี
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

5056 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer ORCHIDACEAE
2 Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer ORCHIDACEAE
3 Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer ORCHIDACEAE
4 Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer ORCHIDACEAE
5 Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer ORCHIDACEAE
6 Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer ORCHIDACEAE
7 Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer รองเท้านารีเหลืองปราจีน ORCHIDACEAE
8 Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer รองเท้านารีเหลืองปราจีน ORCHIDACEAE
9 Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer รองเท้านารีเหลืองปราจีน ORCHIDACEAE
10 Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer รองเท้านารีเหลืองปราจีน ORCHIDACEAE
11 Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer รองเท้านารีเหลืองปราจีน ORCHIDACEAE
12 Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer รองเท้านารีเหลืองปราจีน ORCHIDACEAE
13 Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer รองเท้านารีเหลืองปราจีน ORCHIDACEAE
14 Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer รองเท้านารีเหลืองปราจีน ORCHIDACEAE
15 Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer รองเท้านารีเหลืองปราจีน ORCHIDACEAE
16 Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer รองเท้านารีเหลืองปราจีน ORCHIDACEAE
17 Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer รองเท้านารีเหลืองปราจีน ORCHIDACEAE
18 Paphiopedilum concolor (Lindl. ex Bateman) Pfitzer รองเท้านารีเหลืองปราจีน ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: