เผยแพร่เมื่อ/created date: -

รองเท้านารีอินทนนท์ลาว

Paphiopedilum gratrixianum (Mast.) Guillaumin
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นสั้นและแตกกอ ใบ รูปเข็มขัด กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 25-28 ซม. ดอก ออกดอกเดี่ยว ก้านดอก สีม่วงแดง ยาว 20-22 ซม. กลีบเลี้ยงกลีบบนแผ่กว้างสีขาว ขอบกลีบตอนบนหยักเว้ามีเดือย กลางกลีบมีประสีม่วงแดง โคนกลีบสีน้ำตาลอมแดง กลีบดอกรูปขอบขนานบิดโค้ง แถบบนสีน้ำตาลอ่อน แถบล่างสีเหลือง กลีบกระเป๋า สีเหลืองอมน้ำตาล ดอกบานเต็มที่กว้าง 7-8 ซม. พบตามป่าดิบเขาแนวชายแดนไทย-ลาว ทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน
ไทย ลาว และเวียดนาม

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

2061 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: