เผยแพร่เมื่อ/created date: 28 Aug 2016

รองเท้านารีเหลืองเลย

Paphiopedilum hirsutissimum (Lindl. ex Hook.) Stein
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้กึ่งอิงอาศัย ขึ้นบนดินหรือตามซอกหิน ที่มีอินทรีย์วัตถุสมบูรณ์ ลำต้นสั้นและแตกกอ ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 28-36 ซม. ดอก ออกเดี่ยว ก้านดอกยาว 17-25 ซม. กลีบเลี้ยงกลีบบนแผ่โค้งสีเหลืองเข้ม ขอบเป็นคลื่น มีประสีน้ำตาลที่โคนกลีบ กลีบดอกรูปขอบขนาน ขอบหยักเป็นคลื่น กลางกลีบมีประสีน้ำตาลแดง ดอกบาน เต็มที่กว้าง 8-9 ซม. พบในป่าดิบเขาทางภาคเหนือ และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 1,200-1,800 เมตร ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม
จีนตอนใต้ ไทย และเวียดนาม
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

3596 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: